skip to Main Content
Menu

Chào mừng bạn đến với dongyngaynay.com!

Dongyngaynay.com là một công ty hướng đến mục đích tồn tại để trao quyền cho mọi người ở khắp mọi nơi để cách mạng hóa sức khỏe của họ.

Dưới đây là các điều khoản áp dụng bất cứ lúc nào bạn sử dụng Dongyngaynay.com.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Để đạt được nhiệm vụ của chúng tôi là mang những thông tin y khoa chính xác nhất đến với mọi người, chúng tôi cung cấp cho khách truy cập với các kiến ​​thức, công cụ và cảm hứng, chúng tôi tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ, tốt nhất khả năng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng thông tin chúng tôi cung cấp tại Dongyngaynay.com không nhằm mục đích thay thế tư vấn với chuyên gia y tế chuyên nghiệp. Chúng tôi khuyến khích bạn thông báo cho bác sĩ của bạn về những thay đổi bạn thực hiện đối với lối sống của mình và thảo luận những điều này với họ.

Đối với câu hỏi hoặc quan tâm về bất kỳ điều kiện y tế bạn có thể có, xin vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn.

Vui lòng sử dụng và dịch các bài viết và hướng dẫn của chúng tôi miễn là bạn thêm liên kết rõ ràng hoặc tham chiếu đến trang web của chúng tôi (trên mọi trang) và cho biết liệu các thay đổi đối với nội dung của chúng tôi đã được thực hiện chưa.

Bạn có thể sử dụng nội dung như vậy theo bất kỳ cách nào hợp lý, nhưng không phải theo bất kỳ cách nào cho thấy Dongyngaynay.com xác nhận bạn hoặc việc bạn sử dụng nội dung của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng thông tin các bài viết của chúng tôi trừ khi bạn có được quyền làm như vậy từ chúng tôi.

Bạn không được sử dụng nội dung của chúng tôi vì mục đích thương mại trừ khi bạn đã có quyền làm như vậy từ chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Dongyngaynay.com lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn và sẽ chỉ chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba (như nhà cung cấp dịch vụ) khi cần thiết để vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi

Thông tin mà Dongyngaynay.com thu thập và lý do tại sao

Thông tin từ trình duyệt trang web

Chúng tôi lưu trữ nhật ký truy cập chuẩn của tất cả lượt truy cập vào trang web. Điều này bao gồm thời gian truy cập, trang được truy cập, thông tin trình duyệt và địa chỉ internet, có thể có khả năng nhận dạng cá nhân.

Tại sao chúng ta thu thập điều này?

Chúng tôi thu thập thông tin này để hiểu rõ hơn cách khách truy cập trang web của chúng tôi sử dụng Dongyngaynay.com và giám sát và bảo vệ tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin do người dùng cung cấp

Khi bạn gửi thông tin cho Dongyngaynay.com để nhận xét về bài đăng và bài viết, hãy xếp hạng công thức hoặc video, hỏi hoặc trả lời câu hỏi, tùy chỉnh gói bữa ăn, đánh dấu nội dung yêu thích hoặc xem sau hoặc theo cách khác, nội dung được gửi sẽ được xử lý và được lưu trữ. Nếu bạn đăng nhập, nó có thể được liên kết với tài khoản của bạn. Nó cũng sẽ trong một số trường hợp bao gồm địa chỉ Internet của bạn, đó là khả năng nhận dạng cá nhân.

Hãy cẩn thận với bất kỳ thông tin sức khỏe cá nhân hoặc nhạy cảm nào bạn gửi hoặc chia sẻ. Nhận xét, câu chuyện thành công và nội dung tương tự có thể hiển thị cho bất kỳ ai truy cập trang web! Chúng tôi không lọc nội dung do người dùng gửi cho thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm và bằng cách gửi cho bạn quyền cho phép xuất bản nội dung và lưu trữ và xử lý nội dung khi cần thiết cho mục đích đó.

Thông tin có thể được truyền, xử lý và lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phát hiện spam và để đảm bảo rằng dịch vụ hoạt động như dự định.

Tại sao chúng ta thu thập điều này?

– Chúng tôi cần xử lý và lưu trữ thông tin khi cần thiết để xuất bản.
– Chúng tôi cần phát hiện spam và các hình thức sử dụng dịch vụ của chúng tôi không hợp lệ.
– Chúng tôi cần theo dõi việc sử dụng và để đảm bảo rằng dịch vụ hoạt động như dự định.
– Chúng tôi cần hiểu cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng và chúng tôi muốn xuất bản định kỳ các báo cáo về điều này. Đối với những mục đích đó, thông tin có thể được tổng hợp, phân tích và xuất bản (với thông tin nhận dạng cá nhân đã được xóa).
– Chúng tôi cần cải thiện dịch vụ bạn nhận được và chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp, như xếp hạng của bạn, để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.
– Chúng tôi cần theo dõi và bảo vệ tính bảo mật của các dịch vụ và thông tin của bạn.

Thông tin thành viên

Nếu bạn đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ thu thập tên, email và thông tin thanh toán của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin về tất cả các khoản thanh toán đăng ký và dữ liệu cũng như thống kê về cách bạn sử dụng trang web bao gồm lượt xem video và thời điểm bạn truy cập trang web lần cuối. Để tuân thủ các quy định về thuế GTGT, chúng tôi yêu cầu quốc gia bạn cư trú và có thể thu thập địa chỉ internet của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi cũng lưu trữ câu trả lời của bạn cho các cuộc khảo sát bạn có thể trả lời qua email hoặc trên Dongyngaynay.com.

Nếu thành viên của Dongyngaynay.com được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm (thông tin sức khỏe) bằng cách đăng ký, bạn cho phép chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

Chi tiết thanh toán được xử lý và lưu trữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thanh toán thực tế của bạn , như thông tin thẻ tín dụng đầy đủ. Thông tin đó chỉ được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi.

Thông tin cá nhân và thông tin cá nhân cơ bản được lưu trữ của bạn được hiển thị trên trang tài khoản của bạn khi bạn đã trở thành thành viên.

Tại sao chúng ta thu thập điều này?

– Chúng tôi cần thông tin cá nhân và thanh toán để thiết lập và tính phí cho tư cách thành viên.
– Chúng tôi cần sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn nếu cần thiết cho tư cách thành viên (ví dụ: nếu thanh toán không thành công).
– Chúng tôi cần thu thập và lưu trữ thông tin một cách hợp lý để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ.
– Chúng tôi cần thu thập và lưu trữ thông tin liên quan đến các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật (ví dụ về kế toán và báo cáo VAT).
– Chúng tôi cần theo dõi và bảo vệ tính bảo mật của các dịch vụ và thông tin của bạn.
– Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện các dịch vụ của mình và vì mục đích đó có thể liên hệ với một số thành viên để yêu cầu bạn giúp chúng tôi với điều này, cũng như thu thập và lưu trữ thông tin về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Dongyngaynay.com sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được luật pháp yêu cầu, trừ khi được yêu cầu cho những nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để vận hành và cải thiện chế độ ăn uống.

Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý các dịch vụ như xử lý thanh toán, phát hiện spam, truyền dữ liệu mạng và các dịch vụ tương tự khác.

Chúng tôi vẫn chịu trách nhiệm về thông tin của bạn khi được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và nó sẽ chỉ được sử dụng và lưu trữ cho các mục đích được nêu chi tiết trong tài liệu này.

Cơ sở pháp lý để xử lý

Tiến trình chế độ ăn kiêng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên hiệu suất của hợp đồng khi cung cấp dịch vụ thành viên và khi cung cấp dịch vụ dự kiến ​​cho hành động và yêu cầu của bạn (ví dụ: khi đăng nhận xét hoặc đăng ký nhận bản tin); dựa trên trọng lượng lợi ích khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng một số thông tin cá nhân để vận hành, cải tiến và đảm bảo tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi; và dựa trên nghĩa vụ pháp lý khi chúng tôi xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân cho báo cáo kế toán và VAT.

Cách Dongyngaynay.com bảo mật thông tin của bạn

Dongyngaynay.com cam kết bảo vệ thông tin của bạn và sử dụng các công nghệ hàng đầu và phần mềm mã hóa để bảo vệ dữ liệu của bạn và giữ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn bất kỳ truy cập trái phép nào, cả trong quá trình truyền và khi chúng tôi nhận được.

Tuy nhiên, không có phương pháp truyền hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Thay đổi đối với điều khoản hoặc chính sách bảo mật

Dongyngaynay.com sẽ không thay đổi triết lý cốt lõi của chính sách bảo mật và các điều khoản của chúng tôi, nhưng đôi khi có thể cập nhật chúng theo thời gian. Nếu có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn trước khi chúng có hiệu lực. Đối với những thay đổi nhỏ không ảnh hưởng đến quyền của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này thường xuyên.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top